اپلیکیشن مازادا

اپلیکیشن مازادا را از مارکت های زیر دانلود کنید. اپلیکیشن مازادا یک اپلیکیشن آگهی بیس می باشد باامکانات بیشتر و تخصصی تری برای کالا به کالا که طی زمان ۳ ماه توسط بنده به تنهایی انجام شده و قسمت بک اند آن توسط دوستم میثم حسینی انجام شده و برای چندین کشور تهیه خواهد شد